"KOPAONIK" AD - Kompanija sa preko 70 godina tradicije u prodaji građevinskog materijala i ogreva.
Dođite, pogledajte, i kupite sav građevinski materijal OD TEMELJA DO KROVA.

 

"Kopaonik" AD Beograd
OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2019. GODINU
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
ZAPISNIK SA XVI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
PUNOMOĆJE ZA AKCIONARE SKUPŠTINE 2019
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2019
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
FORMULAR ZA GLASANJE 2019
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
ODLUKA NADZORNOG ODBORA
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2018. GODINU
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2018. GODINU
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2017. GODINU
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU 2018
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU
pročitaj »

"Kopaonik" AD Beograd
PRAVILNIK O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA
pročitaj »

 ARHIVA » 

11000 Beograd, Žorža Klemansoa 23

Informacije
ddkopa@eunet.rs

copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.